آکادمی مهارتجو

پرورش مهارت های کودکان و نوجوانان

600+

دقیقه آموزش کاربردی

9+

عدد دروه آموزشی

دوره‌ ها و محصولات آموزشی

جدیدترین آموزش های مهارتجو

پادکست های آموزشی

9 اردیبهشت 1401
این پادکست آموزشی در مورد چه موضوعی صحبت می کند؟ یکی از مهارت های اساسی...

مجله و مقالات

جدیدترین مقالات آکادمی مهارتجو

نظرات هنرجویان

کودکان سرمایه های زندگی