گروه علمی فرهنگی مهارتجو

فن بیان و ارتباط موثر کودکان و نوجوانان

600+

دقیقه آموزش کاربردی

9+

عدد دروه آموزشی

دوره‌ ها و محصولات آموزشی

مهارت هایی که در مدرسه به بچه ها نخواهند آموخت!

پادکست های آموزشی

1401-02-09
این پادکست آموزشی در مورد چه موضوعی صحبت می کند؟ یکی از مهارت های اساسی...

بیشتر بیاموزیم

جدیدترین مقالات مهارتجو

نظرات هنرجویان

بچه ها با خوب حرف زدن و حرف های خوب زدن اعتماد به نفس بیشتری خواهند داشت