چگونه کودکان جذاب و دوست داشتنی داشته باشیم؟

بدون امتیاز 0 رای
کارگاه آموزشی

علت و انگیزه برگزاری این دوره مهارتی چه چیزی بوده؟ بچه ها همانطور که بزرگ و به دوران نوجوانی نزدیک…

کارگاه آموزشی

فن بیان نوجوانان

بدون امتیاز 0 رای
کارگاه آموزشی

چرا بچه ها باید این مهارت را یاد بگیرند: تا حالا بچه هایی را دیده اید که موقع صحبت کردن…

کارگاه آموزشی

کودک، بازی و مطالعه

بدون امتیاز 0 رای
کارگاه آموزشی

علت و انگیزه برگزاری این دوره مهارتی چه چیزی بوده؟ خیلی از رفتارها و کارهای درست و یا اشتباهی که…

کارگاه آموزشی