هر فردی چه در زندگی فردی وچه در زندگی اجتماعی اش  دچار خطاها واشتباهاتی می شود  وهیچ کس به جز معصومین از این قاعده مستثنی

نیست اما نکته ای که در میان بسیار مهم است درس گرفتن از اشتباهات واینکه سعی کندتکرارشان نکندودر برابر اشتباهاتی که درقبال دیگران

انجام می دهد بتواند شجاعانه از او عذرخواهی کندوطرف مقابل  نیز عذراو را بپذیرد وببخشد

اگر هرکسی به حرف ها و رفتارهای خودش توجه داشته باشد دیگر کمتر اشتباه می کند ودر نتیجه کمتر نیاز به عذرخواهی کردن دارد

امام حسین (ع)می فرمایند : ازکاری که باید به خاطرش عذرخواهی کنی بپرهیز زیرا مومن نه بدی می کند ونه پوزش می طلبد اما منافق هر روز

بدی می کند و عذرخواهی می کند

 

۶ روش  عذرخواهی  کردن

 

۱)خطایتان  را توجیه نکنید آن را بپذیرید

وقتی شماخطا و اشتباهی را که مرتکب شده اید می پذیرید طرف مقابلتان نیز خیلی راحت تر می تواند عذرخواهی شمارا قبول کند وببخشدتان

افرادی که عزت نفس بالایی دارند اشتباهاتشان را می پذیرند و حاضرند به خاطر آن عذرخواهی کنند وکاری جهت جبران اشتباهشان انجام دهند

پس شما هم مانند افراد با عزت نفس بالا شجاعت داشته باشید واشتباهتان را قبول کنید

 

۲)از خطایتان فرار  نکنید و دیگری رامقصر ندانید:

فرار از اشتباهات وتقصیر را به گردن دیگران  انداختن ، مشکلی را حل نمی کند فقط اختلاف ها رابیشتر و روابط راخرابتر می کند

سعی کنید در برابر هر خطا و اشتباهتان عذرخواهی کنید وتصمیم بگیرید تکرارش نکنید وتافرد مقابلتان را راضی نکرده اید آرام نگیرید

وقتی که رضایت دیگران برایتان مهم باشد عادت می کنید که کمتر در حق دیگران خطاو اشتباه کنید

 

۳)بارفتارتان عذرخواهی کنید

اگر نمی توانید به صورت زبانی عذرخواهی کنید سعی کنید بارفتارتان نشان بدهید که از کار خودتان پشیمان هستید وقصد جبران دارید

 

۴)به موقع عذرخواهی کنید

اگر خطا واشتباهی رادر حق کسی مرتکب شدید سریع از او عذرخواهی کنید و این کار را به تاخیر نیاندازید چون هر چه زمان بگذرد ممکن است

شمانسبت به عذرخواهی کردن بیشتر تنبلی کنید ودچار تردید شوید که آیا عذرخواهی کنید یا خیر؟وهمچنین طرف مقابل کینه ی بیشتری از

شمابه دل بگیرد وسخت تر بتواند شما راببخشد و عذرخواهی تان راقبول کند

 

۵)از طریق تلفن ،پیامک و یا خرید هدیه عذرخواهی کنید

اگر از طرف مقابل خجالت می کشید و نمی توانید حضوری ا ز او عذرخواهی کنید بهتر است  طریق تلفن زدن ویاپیامک فرستادن و یاحتی خرید یک

هدیه ویافرستادن نامه این کار را انجام بدهید هرگز خجالتتان نباید مانعی برای عذرخواهی شود

 

۶)آستانه ی تحمل وصبر خود رابالا ببرید

گاهی شما از طرف مقابل عذرخواهی می کنیداما چون از دستتان ناراحت است ممکن است پرخاشگری کند و یاشمارا سرزنش کند در این لحظه

شما باید تحمل بالایی داشته باشید وبتوانید حرف ها ی او راگوش کنید ویاحتی طرف مقابلتان هم حرف هایی برای گفتن داشته باشد شماباید

باصبر و حوصله به حرف های او گوش بدهید ونباید انتظار داشته باشید بایک عذرخواهی سریع همه چیز رافراموش کند البته این موردبه میزان و

شدت آن خطاو اشتباه بستگی دارد

*اما یادتان باشد در اموری که اطاعت خدا کرده اید و کسی رنجیده است نیازی به عذرخواهی نیست .

امام علی (ع)می فرمایند  : از کاری که با آن خدای سبحان را اطاعت کرده ای پوزش نخواه ، آن کار برای افتخار تو کافی ست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *